КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ

Да намалим нивата на въглероден диоксид.

Да намалим замърсяването на околната среда.

Да дадем алтернатива на еднократните продукти.

Да отговорим на регулациите, приети от ЕС.

Да живеем в по-чиста и зелена България.

КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМДа намалим нивата на въглероден диоксид.Да намалим замърсяването на околната среда.Да дадем алтернатива на еднократните продукти.Да отговорим на регулациите, приети от ЕС.Да живеем в по-чиста и зелена България.Ние, от БиоБаг, доставяме висококачествени компостируеми, биоразградими и рециклируеми продукти за ежедневни нужди.

През последните две десетилетия ние сме надежден доставчик на индустрията за управление на органични отпадъци по цял свят.

БиоБаг представя широк асортимент торби и чували за събиране на органичните отпадъци както и  контейнери за съхранение.
Всички наши продукти са сертифицирани за компостиране в съответствие с европейския стандарт EN 13432. 

За да се радват бъдещите поколения на ресурсите, които природата може да предложи, ние трябва да ги защитаваме и съхраняваме. За тази цел, ние от БиоБаг се ангажираме да разпространяваме, обучаваме и привличаме все повече обществото към природосъобразен начин на живот.В 
BioBag ние доставяме висококачествени компостируеми, биоразградими и рециклируеми продукти за ежедневни нужди.

През последните две десетилетия ние сме надежден доставчик за индустрията за управление на органични отпадъци.

BioBag доставя широк асортимент от продукти за събиране на органични отпадъци като чували за хранителни отпадъци и контейнери за хранителни отпадъци.


Всички наши продукти са сертифицирани за компостиране и биоразградими в съответствие с европейския стандарт EN 13432. 
BioBag има за цел да намали консумацията на въглерод на клиента чрез въвеждане на екологично чисти продукти.

За да накараме бъдещите ни поколения да се радват на ресурсите, които природата може да предложи, ние трябва да ги защитаваме и съхраняваме. С тази цел BioBag доставя най-качествените екологични продукти.

Нашите продукти

За да съхраним ресурсите, които природата може да предложи, ви предлагаме най-качествените екологични продукти.

Избери категорияУправление на отпадъците


Нашите компостируеми торби и чували помагат в борбата с проблема при изпращането на органичните отпадъци към депата.

Разгледай продуктитеТърговия на дребно


Компостируемите продукти са чудесна алтернатива на обикновената пластмаса и се използват в различни сектори.

Разгледай продуктитеИндустриални приложения


Уникалните фолиа на Биобаг от биопластмаса са разработени специално за опаковане, хигиенни и индустриални продукти.

Разгледай продуктитеСелско стопанство


Доказаната биоразградимост в почвата позволява на мулч филма BioAgri да има принос за по-добра околна среда и чисти продукти.

Разгледай продуктитеСпециални продукти


Разгледай продуктитеФокусираме се върху качеството и развитието на нови и иновативни, щадящи земята продукти и концепции.

Сравнение на продукти