Сортиране

Вид

Селско стопанство

Селско стопанство

СЕЛСКО СТОПАНСТВОБиоразградимият мулч филм на БиоБаг се продава под името БиоАгри.Мулчиращият филм БиоАгри може да се доставя в много различни размери и к
Селско стопанство
Биоразградимият мулч филм на БиоБаг се продава под името БиоАгри.
Мулчиращият филм БиоАгри може да се доставя в много различни размери и качества в зависимост от вида на културата,
която ще се отглежда.БиоАгри се произвежда от Mater-Bi®, биопластична суровина, създадена чрез комплексиране на
нишесте с полиестери.БиоАгри е сертифициран като биоразградим и компостируем.
Доказаната биоразградимост в почвата позволява използването на мулч филм БиоАгри да бъде истински принос за по-добра околна среда.
БиоБаг си сътрудничи с международни университети и изследователски институции, за да развива непрекъснато характеристиките
на филма БиоАгри.

Предимства за фермерите Увеличава се температурата на почвата Ускоряват се циклите на покълване и култивиране Дългосрочно хранителна почва Ефективна цена и труд Премахване или намаляване на употребата на хербициди и пестициди Намалява се консумацията на вода Държите торовете и хранителните вещества по-близо до растението Предотвратява се директен контакт на плодовете и зеленчуците с почвата
БиоАгри мулчиращите филми в сравнение с традиционната пластмаса Биоразградим в почвата Персонализирана продължителност на живота, пригодена за различни култури Не е необходимо премахване Без разходи за изхвърляне Без остатъци като традиционната пластмаса на полето По-бърз достъп до полето Ефективна алтернатива както в агрономически, така и в екологичен аспект на традиционното пластмасово фолио Спестява време и следователно разходи, необходими за премахване и изхвърляне на традиционното пластмасово фолио Предлага семейство от класове, подходящи за целта БиоАгри е биоразградим в почвата и има среден живот от 1 – 24 месеца, в зависимост от климата и температурите.
Приложения с отлични резултати от теста за БиоАгри: Лук Пъпеш зеле Ягода скуош Маруля Лози Цветя и растения
Механизация
Полагането на фолиото може да се извърши със същото оборудване, което се използва за традиционните пластмасови мулчиращи фолиа,
като се внимава да се намали напрежението на ролката по време на работа. По-бърз достъп до полето след прибиране на реколтата. Намаляване на замърсяването, причинено от PE пластмаса в нашата околна среда. Добри LCA стойности.
Сертификати
Сертифициран компостируем според европейския стандарт EN 13432 и американския стандарт ASTM D6400.Сравнение на продукти