• Начало
  • Биоразградим и компостируем

Биоразградим и компостируем

Биоразградими и компостируеми са термини, използвани при описване на органични материали, разграждащи се в конкретна среда. И двата термина често се използват при описание на екологично чисти продукти. С терминът „биоразградим“ много често се злоупотребява в маркетинга и рекламата на продукти и материали, които всъщност не са екологични. Ето защо BioBag по-често използва термина компостируем, когато описва нашите продукти. Всички продукти на BioBag са сертифицирани от трета страна за компостиране. 

Биоразградим

Определението за биоразградим е, че материалът е способен да претърпи биологично анаеробно или аеробно разграждане, което води до производството на CO2, H2O, метан, биомаса и минерални соли, в зависимост от условията на околната среда на процеса. Важна роля в биоразграждането играят микроорганизмите, които присъстват в околната среда и се хранят предимно с органични отпадъци. 

Компостируем

Компостирането е процесът на разграждане на органични отпадъци чрез микробно смилане за създаване на компост. Компостът има много полезни приложения, включително подобряване и наторяване на почвата. За да преминат през процес на компостиране, органичните отпадъци изискват правилното ниво на топлина, вода и кислород. В купчина органични отпадъци има милиони малки микроби, които консумират отпадъците, превръщайки органичните материали в компост. За да се твърди, че продуктът е напълно компостируем, продуктът трябва да отговаря на всички изисквания на европейската норма EN 13432 и/или стандарта на САЩ ASTM D6400. И двете спецификации изискват биоразградимите/компостируемите продукти да се разлагат напълно в среда за компостиране в определен период от време, без да оставят вредни остатъци под себе си.

Сравнение на продукти